• Startsida
 • Firma
 • Tjänster
 • Priser
 • Referenser
 • Kontakt
 • PRISER

  Priser på översättningsuppdrag beror bl.a. på språkpar, längden och svårighetsgraden på texten samt på hur brådskande uppdraget är. Jag använder pris per ord eller per sida (en sida på källspråk motsvarar 1560 tecken inkl. mellanslag). Tilläggsarvodet för brådskande uppdrag (arbete på nätter, helger eller under veckoslut) är +50 %.

  För texter som innehåller special terminologi är priset högre än för texter av generell natur. För regelbundna uppdrag kan vi diskutera rabatt.

  Till priserna tilläggs moms 24 % i Finland.

  Det bästa sättet att få veta hur mycket en översättning kostar är genom att begära offert.

  För övriga tjänster är priset 35 euro per timme (+ moms 24 % i Finland).

  Betalningsvillkor max. 30 dagar netto.