• Startsida
 • Firma
 • Tjänster
 • Priser
 • Referenser
 • Kontakt
 • ÖVERSÄTTNINGAR

  När du behöver en professionell översättning.
  Jag översätter både saktexter och skön- och facklitteratur.
  Specialområden: marknadsföring och reklam, IT (bl.a. bruksanvisningar och software) samt teknik (bl.a. bruksanvisningar)
  Jag använder mig av översättningsprogrammet MemoQ.

  Jag erbjuder översättningar i följande språkpar:

  engelska-finska (alla texter)
  finska-engelska (endast enkla texter av generell natur)
  svenska-finska (alla texter)
  finska-svenska (endast enkla texter av generell natur)
  norska-finska (endast texter av generell natur)
  danska-finska (endast texter av generell natur)

  KORREKTURLÄSNING / SPRÅKGRANSKNING

  När du behöver felfria texter, som är även grammatiskt korrekta.
  I språken finska (alla texter) samt svenska och engelska (endast enkla texter av generell natur).

  TEXTPRODUKTION

  När du behöver texter bl.a. till webbsidor och broschyrer eller när du vill ha en sammanfattning av någon längre text.
  I språken finska.